Bestyrelsen

Bestyrelse 2019

Formand: Nicky Larsen (nickylarsen@hotmail.com)

Økonomi: Poul Kjær (poulkjaer@hotmail.com)

Sekretær: Kim Laursen (kroghlaursen©gmail.com)

Menigt medlem: Henrik Gerner (gernerone@gmail.com)

Suppleant:

Standarddagsorden til bestyrelsesmøder.

1: Godkendelse af sidste referat.

2: Opfølgning på aktioner.

3: Emner til afklaring.

4: Evt.

5: Næste møde.